Som vanligt när jag ordnar saker och ting efter en ominstallation
eller byte av dator så drar jag Applecations (Program) mappen
till min Dock så kommer man åt alla program, som man inte har
i Docken, snabbt och enkelt. Det blir ju ganaks många program
i den mappen efter ett tag.

Men går detta med Stacks ? Ja, om man har 8 program eller så.

Förut kunde man klicka och hålla ner på ikonen och då öppnades
en typisk Apple meny lista som t.o.m. viktes ut för undermappar,
men nu får jag bara Öppna "Program" eller om jag får upp
Stacken så kan jag se de 7 första och måste öppna mappen helt
för att komma åt de andra programmen.

2 steps forward 1 step back...

Vet någon hur man får tillbaka funktionen ?