iCal dyker/kraschar när den precis startat och ritat upp kalenderfönstret. Restprodukt av kraschen är en massa automatiskt skapade kalendermappar, enligt bifogad skärmdump från Application Support-mappen.
Inga egna kalendrar hade skapats tidigare och inga data hade lagts in. Följande inställningsfiler är också borttagna, eftersom andra diskussioner hänvisat till dem som de kända problemfilerna.

~/Library/Preferences/com.apple.iCal.AlarmScheduler.plist
~/Library/Preferences/com.apple.iCal.helper.plist
~/Library/Preferences/com.apple.iCal.plist

Ytterligare ett mysterium för mig är att situationen dessutom har hängt med sedan förra datorn, användarkontot har flyttats över med hjälp av Flyttassistenten, men all programvara har installerats manuellt på nytt. De tre inställningsfilerna ovan och samtliga gamla kalendrar togs dessutom noggrannt bort från ursprungsdatorn före flytten. Jag har också provat att avlägsna den lokala typsnittsmappen, utan någon skillnad.
Jag har testat iCal som första program efter omstart. Jag har också kontrollerat att användarkontot bara har ett minimum av startobjekt och att alla dessa är av mig kända och vanliga. Kalendern fungerar i ett nyskapat användarkonto, men det är en lång och osäker väg att gå att manuellt flytta över allt till nytt konto, så det får bli sista alternativet.
Utrustning är MacBook 2,0 GHz Intel Core2Duo och MacOS 10.4.11.
—Är det någon som känner igen detta???