En länk till en video som visar hur man laddar en iPod med en lök och lite energidryck (Gatorade el. dylikt).

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=21986121