När jag skör min macbook så vill jag spara filerna på en extern hårddisk kopplad till min mac mini. Problemet är att varje gång jag startar Safari och macbooken inte har tillgång till nätverket eller minin är avstängd så byter den tillbaka till default mappen.

När jag körde Firefox så fick jag istället upp spara som fönstret och kunde välja valfri plats. Går inte detta i Safari? Börjar med och mer kännas som Firefox är en MYCKET smartare webläsare än Apples