NSTimer med strings i Cocoa?

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Har letat efter det ett par timmar nu, men förstår inte hur man ska göra...
Hur får man några olika strings i en action att fyras av med hjälp av en timer, med ett intervall på säg 0,05 sekunder?

Vad jag vill göra är att få en string att skrivas ut lite i taget, så att det ser ut som det det verkligen skrivs. Hade tänkt använda subStringToIndex med ett ökande index för att dela upp stringen, men behöver en timer mellan varje substring.

Tacksam för hjälp!
O

Då finns det en utmärkt klass som heter NSTimer. Här är ett exempel på hur man kan använda den:
http://borkware.com/quickies/one?topic=NSTimer

Gör t ex så här. Låt timer, string och index vara instansvariabler.

- (void)printChar:(NSTimer *)t
{
  printf ("%s", [[string substringWithRange:NSMakeRange(index++,1)] UTF8String]);
  if (index >= [string length])
    [timer invalidate];
}

- (void)awakeFromNib
{	
  string = @abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö;
  index = 0;
	
  timer = [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval: 0.05
 target: self
 selector: @selector(printChar:)
 userInfo: nil
 repeats: YES];
}
1
Bevaka tråden