ScreenCapture vill inte fungera i Leopard.

Tråden skapades och har fått 24 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag har problem med "screencapture" i den nya Os 10.5

Jag gjorde en "clean installation" och sedan importerade jag mina gamla konton.
Allt verkar fungera klockrent utom just "screencapture".

Jag har lyckats att isolera problemet till min huvudanvändare genom att använda min testanvändare, där funktionen fungerar perfekt.

Om jag slår igång invisible items på mitt huvudkonto kan jag se att bilderna ligger gömda på skrivbordet men har fått en annan ändelse.

Om det är någon som kan hjälpa mig att felsöka skulle jag vara grymt tacksam.:D

Fel log

Process: screencapture [215]
Path: /usr/sbin/screencapture
Identifier: screencapture
Version: ??? (???)
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [1]

Date/Time: 2007-10-28 13:23:31.741 +0100
OS Version: Mac OS X 10.5 (9A581)
Report Version: 6

Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0

Application Specific Information:
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '*** -[NSCFString _getValue:forType:]: unrecognized selector sent to instance 0xa048ba70'

Thread 0 Crashed:
0 com.apple.CoreFoundation 0x92c85114 ___TERMINATING_DUE_TO_UNCAUGHT_EXCEPTION___ + 4
1 libobjc.A.dylib 0x90de709b objc_exception_throw + 40
2 com.apple.CoreFoundation 0x92c8c46a -[NSObject doesNotRecognizeSelector:] + 186
3 com.apple.CoreFoundation 0x92c8aa6c ___forwarding___ + 892
4 com.apple.CoreFoundation 0x92c8ab32 _CF_forwarding_prep_0 + 50
5 com.apple.CoreFoundation 0x92befda8 CFNumberGetValue + 2728
6 screencapture 0x00002f5b 0x1000 + 8027
7 screencapture 0x00005ef5 0x1000 + 20213
8 screencapture 0x00006213 0x1000 + 21011
9 screencapture 0x00006861 0x1000 + 22625
10 screencapture 0x0000193e 0x1000 + 2366

Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0xa047c0f0 ebx: 0x90de707c ecx: 0xa047b1a0 edx: 0x0000f000
edi: 0xa002cf00 esi: 0xa048ba70 ebp: 0xbffff608 esp: 0xbffff608
ss: 0x0000001f efl: 0x00000286 eip: 0x92c85114 cs: 0x00000017
ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x00000000 gs: 0x00000037
cr2: 0x1affa030

Binary Images:
0x1000 - 0x7fff +screencapture ??? (???) <e199f7fb839bf6624db61a6ac1e073e9> /usr/sbin/screencapture
0x200000 - 0x2e6ff7 com.apple.RawCamera.bundle 2.0 (2.0) /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
0x8fe00000 - 0x8fe2d883 dyld 95.3 (???) <81592e798780564b5d46b988f7ee1a6a> /usr/lib/dyld
0x90003000 - 0x900b3fff edu.mit.Kerberos 6.0.11 (6.0.11) <33c25789baedcd70a7e24881775dd9ad> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x900b4000 - 0x90133ff5 com.apple.SearchKit 1.2.0 (1.2.0) <277b460da86bc222785159fe77e2e2ed> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x90134000 - 0x9015efef libauto.dylib ??? (???) <d468bc4a8a69343f1748c293db1b57fb> /usr/lib/libauto.dylib
0x9015f000 - 0x903d8fe7 com.apple.Foundation 6.5 (677) <d182b2cc21817f7e5b6c7a1b3f421a98> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x907d0000 - 0x908b1ff7 libxml2.2.dylib ??? (???) <450ec38b57fb46013847cce851001a2f> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x908b2000 - 0x908c2ffc com.apple.LangAnalysis 1.6.4 (1.6.4) <cbeb17ab39f28351fe2ab5b82bf465bc> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x909fa000 - 0x90a57ffb libstdc++.6.dylib ??? (???) <04b812dcec670daa8b7d2852ab14be60> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x90a58000 - 0x90accfef libvMisc.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x90bbc000 - 0x90bdafff libresolv.9.dylib ??? (???) <54e6a08c2f108bdf5916fb483d51961b> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x90bdb000 - 0x90c20fef com.apple.Metadata 10.5.0 (398) <4fd74fba0062c2e08ec4b1c10b40ff63> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x90d2f000 - 0x90d36ffe libbsm.dylib ??? (???) <d25c63378a5029648ffd4b4669be31bf> /usr/lib/libbsm.dylib
0x90d4e000 - 0x90dc5fe3 com.apple.CFNetwork 217 (219) <f3c16ae4b2faeb134957ee96d90dc5ca> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x90dde000 - 0x90ebdfff libobjc.A.dylib ??? (???) <5eda47fec2d0e7853b3506aa1fd2dafa> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x90ec4000 - 0x9155bfef com.apple.CoreGraphics 1.351.0 (???) <7a6f399039eed6dbe845c169f7d21a70> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x9155c000 - 0x9156cfff com.apple.speech.synthesis.framework 3.6.59 (3.6.59) <4ffef145fad3d4d787e0c33eab26b336> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x917b3000 - 0x917b3ffd com.apple.vecLib 3.4 (vecLib 3.4) /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x917b4000 - 0x917d8fff libxslt.1.dylib ??? (???) <4933ddc7f6618743197aadc85b33b5ab> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x917d9000 - 0x91880ff7 com.apple.QD 3.11.49 (???) <ca01e72078d30d6b183aa5224344608b> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x92981000 - 0x92983ff5 libRadiance.dylib ??? (???) <20eadb285da83df96c795c2c5fa20590> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x92b99000 - 0x92ccbfe7 com.apple.CoreFoundation 6.5 (476) <8bfebc0dbad6fc33bea0fa00a1b9ec37> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x92d0f000 - 0x92d5fff7 com.apple.HIServices 1.6.0 (???) <d74aa73e4cfd30a08fb169198a8d2539> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x93076000 - 0x930a3feb libvDSP.dylib ??? (???) <a26683d121ee0f96df9a9d0bfca36049> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x930ac000 - 0x930edfe7 libRIP.A.dylib ??? (???) <bdc6d70bf4ed3dace321b4ff76a353b3> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
0x9318d000 - 0x93207ff8 com.apple.print.framework.PrintCore 5.5 (245) <9441d178f4b430cf92b67bf346646693> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x93216000 - 0x932a8ff3 com.apple.ApplicationServices.ATS 3.0 (???) <fb5f572243dbc370a0ea5efc8e81ae11> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x932a9000 - 0x93302fff libGLU.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x933ef000 - 0x933f7fff com.apple.DiskArbitration 2.2 (2.2) <1551b2af557fdf6f368f93e093933852> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x935b4000 - 0x935cafff com.apple.DictionaryServices 1.0.0 (1.0.0) <ad0aa0252e3323d182e17f50defe56fc> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x935cb000 - 0x935d7fe7 com.apple.opengl 1.5.4 (1.5.4) <98bccaa83ca5e7101e821b4569a6a2ee> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x93682000 - 0x936a1ffa libJPEG.dylib ??? (???) <0cfb80109d624beb9ceb3c43b6c5ec10> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x936a2000 - 0x936a2ff8 com.apple.ApplicationServices 34 (34) <8f910fa65f01d401ad8d04cc933cf887> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x937fb000 - 0x93809ffd libz.1.dylib ??? (???) <5ddd8539ae2ebfd8e7cc1c57525385c7> /usr/lib/libz.1.dylib
0x9380a000 - 0x9380efff libGIF.dylib ??? (???) <d4234e6f5e5f530bdafb969157f1f17b> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x9380f000 - 0x93810fef libmathCommon.A.dylib ??? (???) /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x9384c000 - 0x938d8ff7 com.apple.LaunchServices 283 (283) <30168051779817916e04eb8e85fcc17f> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x93989000 - 0x93a54fff com.apple.ColorSync 4.5.0 (4.5.0) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x93a59000 - 0x93a88fe3 com.apple.AE 402 (402) <994ba8e884aefe7bf1fc5987df099e7b> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x93a89000 - 0x93b12fff com.apple.framework.IOKit 1.5.0 (???) <5d9b85c55183f9732eb9efc38d18ba53> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x93b13000 - 0x93b13ffc com.apple.audio.units.AudioUnit 1.5 (1.5) /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x93b52000 - 0x93f10fea libLAPACK.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x93f11000 - 0x93f47fff com.apple.SystemConfiguration 1.9.0 (1.9.0) <7919d9588c3b0d556646e555b7193f1f> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x94065000 - 0x94065ffd com.apple.Accelerate.vecLib 3.4 (vecLib 3.4) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x9489a000 - 0x948f4ff7 com.apple.CoreText 2.0.0 (???) <7fa39cd5bc847615ec02e7c7a37c0508> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x948f5000 - 0x94a19fe3 com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.5 (1.5) /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x94ee7000 - 0x94ef2fe7 libCSync.A.dylib ??? (???) <df82fc093e498a9eb5490761cb292218> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x94ef3000 - 0x94f0effb libPng.dylib ??? (???) <b6abcac36ec7654ff3e1cfa786b0117b> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x94f9a000 - 0x95273fe7 com.apple.CoreServices.CarbonCore 783 (783) <8370e664eeb25edc98d5c1f5405b06ae> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x95274000 - 0x952fbff7 libsqlite3.0.dylib ??? (???) <273efcb717e89c21207c851d7d33fda4> /usr/lib/libsqlite3.0.dylib
0x9536c000 - 0x95373fe9 libgcc_s.1.dylib ??? (???) <f53c808e87d1184c0f9df63aef53ce0b> /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
0x95374000 - 0x95374ffa com.apple.CoreServices 32 (32) <2fcc8f3bd5bbfc000b476cad8e6a3dd2> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x95461000 - 0x95871fef libBLAS.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x958c1000 - 0x959f9ff7 libicucore.A.dylib ??? (???) <afcea652ff2ec36885b2c81c57d06d4c> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x959fa000 - 0x95bc3fef com.apple.security 5.0 (31122) <0759867b3944f1e54ce3d9078bbdb867> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x96200000 - 0x96345ff7 com.apple.ImageIO.framework 2.0.0 (2.0.0) <154d4d8cda2bd99518cbabc9f2d69833> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x96346000 - 0x9636dfff libcups.2.dylib ??? (???) <6b61eb99e6f5dd2d66cd224e9f82427d> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x9639f000 - 0x963abff5 libGL.dylib ??? (???) /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x963b6000 - 0x9647dff2 com.apple.vImage 3.0 (3.0) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x9647e000 - 0x964bdfef libTIFF.dylib ??? (???) <6d0f80e9d4d81f3f64c876aca005bd53> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x964be000 - 0x96570ffb libcrypto.0.9.7.dylib ??? (???) <330b0e48e67faffc8c22dfc069ca7a47> /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
0x96675000 - 0x966f1feb com.apple.audio.CoreAudio 3.1.0 (3.1) <70bb7c657061631491029a61babe0b26> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x96717000 - 0x96871fe3 libSystem.B.dylib ??? (???) <8ecc83dc0399be3946f7a46e88cf4bbb> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x96890000 - 0x96946fe3 com.apple.CoreServices.OSServices 209 (209) <89296b20d2db6c180eee073b699e3484> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x96947000 - 0x96947ffd com.apple.Accelerate 1.4 (Accelerate 1.4) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0xfffe8000 - 0xfffebfff libobjc.A.dylib ??? (???) /usr/lib/libobjc.A.dylib
0xffff0000 - 0xffff1780 libSystem.B.dylib ??? (???) /usr/lib/libSystem.B.dylib

Har samma problem dom du, bug kanske?

Ursprungligen av Johan S:

Har samma problem dom du, bug kanske?

Jag tror inte det eftersom det fungerar på ett annat användarkonto som oxå det importerades från Tiger?!?

Jag har också samma problem. Jag uppgraderade och kör på mitt gamla tiger-konto.

Ursprungligen av gabriel.fjellander:

Jag har också samma problem. Jag uppgraderade och kör på mitt gamla tiger-konto.

Ok så jag är inte ensam!
Om vi slår våra kloka huvuden ihop så kanske vi kan lösa detta.;)
Testa att skapa ett användarkonto till, och se om det fungerar först, så kanske vi kan härleda detta till någon speciell inställningsfil eller installerat program.

Nu har jag testat på två konton till, och resultatet förbryllar mig.

Om jag kör screen capture på mitt ordinarie konto så får jag inte upp några bilder, jag har inte kollat om de är dolda, men eftersom de är det för dig så antar jag att de är det här med.

Om jag kör screen capture på mitt gästkonto som följde med från Tiger, men som jag alltså inte använder dagligdags, så kommer det upp bilder på skrivbordet. Det ser ut som bilden till höger nedan

Om jag kör screencapture på ett helt nytt konto som jag skapar i Leopard så kommer de också upp på skrivbordet, men då ser de ut som bilden till vänster nedan.

Jag skulle tro att detta har något att göra med själva .png-formatet, men jag förstår inte varför...

UPDATE: Nu har jag också bekräftat att bilderna sparas som dolda filer på skrivbordet.

Senast redigerat 2007-10-29 08:27
  • Medlem
  • Gävle
  • 2007-10-29 09:23

Personligen när jag uppdaterar mellan system så flyttar jag inte hela min gamla användarmapp, utan bara dom mappar & filer jag faktiskt behöver. Detta gäller särskilt i Bibliotek/Librarymappen. Det är säkert en gammal .plistfil som spökar.

Jag har testat att slänga com.apple.screencapture.plist men det hjälpte inte. Finns det fler plist-filer som berörs? Finder-plisten kanske?

Uppdatering: Det hjälpte inte att slänga finder-plisten heller.

Senast redigerat 2007-10-29 11:51
Ursprungligen av gabriel.fjellander:

Jag har testat att slänga com.apple.screencapture.plist men det hjälpte inte. Finns det fler plist-filer som berörs? Finder-plisten kanske?

Uppdatering: Det hjälpte inte att slänga finder-plisten heller.

Jag har testat att slänga finder-plisten men som du sa ovan så hjälper inte detta direkt!
com.apple.screencapture hittar jag inte??? Var finns den?

Det är riktigt mystiskt måste jag säga... men skam den som ger sig!
Vi måste ju lyckas med detta.

Nu har jag också konstaterat att det spelar ingen roll om du sätter formatet på screen capture till png, pdf, jpg, bmp eller vad du nu väljer. Det blir ändå en osynlig fil med en konstig ändelse efter ändelsen, om man säger.

Usch!
Jag kommer ingen vart med dethär.
Jag har försökt att googla men det enda jag har hittat är detta:

http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=5680363&#5680363

Ingen annan som kan hjälpa oss med detta problem?

Hurra!

Nu har jag lösningen.
Slå igång invisible items. Radera filen .GlobalPreferences.plist
Sen funkar det perfekt!!!

Tyvärr så får man gå in och ändra tillbaka vissa preferences som man har gjort, som t ex hänger ihop med språk, mushastighet osv, i System Preferences. Men det är ju snabbt gjort.

Senast redigerat 2007-10-30 15:44

Gött, ska testa direkt!

Wihoo, det funkar ju. Tack så mycket, Erik!

Gabriel

Jag har upplevt precis samma sak, men att ta bort .GlobalPreferences.plist och omstart löser tyvärr inte problemet.
Det skumma är att jag tappar inga andra inställningar som EricBradley skrev, allt är som det var tidigare..

Ursprungligen av Raggeman:

Jag har upplevt precis samma sak, men att ta bort .GlobalPreferences.plist och omstart löser tyvärr inte problemet.
Det skumma är att jag tappar inga andra inställningar som EricBradley skrev, allt är som det var tidigare..

Är du säker på att du tar bort rätt fil? För mig började det fungera direkt när jag slängde den.

Ursprungligen av Capeman:

Är du säker på att du tar bort rätt fil? För mig började det fungera direkt när jag slängde den.

Jag upptäckte mitt misstag nu i morse. Jag tog bort fel fil helt enkelt.
Naturligtvis är det .GlobalPreferences.plist i min användarmapp, inte den direkt under /library/preferences/.

Nu funkar det perfekt.
Jag får skylla på att jag är nybliven macanvändare... O:-)

Har samma problem! Men är ny på mac och undrar hur jag "visar dolda filer", som jag är van vid att säga från mitt gamla windowsliv (som jag nu lämnat bakom mig, hehe)

Gött, funka här också! Tack för tipset!

  • Medlem
  • Gävle
  • 2007-12-11 10:08

Det finns inget sådant alternativ.
Det finns två kategorier av "dolda" filer.
Dels sådana som börjar med en punkt (.) i filnamnet. Det är unix gömda filer.
Finder visar inte dom.
Dels sådana som Finder tycker ska vara dolda som tex /etc

Det enklaste sättet att se dolda filer är att använda Terminalen.
Då får du se alla filer/mappar som Finder döljer.
Om du vill se även dom som unix döljer skriver du "ls -a"

Jag kan rekomendera Invisibility Toggler

Det är ett script som underlättar bytet mellan osynlga / icke osynliga!

Jag hade samma problem, tack för hjälpen.
Vilka andra filer ändras när man slänger globalpref..

Hej, förlåt att jag drar upp en gammal tråd, men samma problem som trådskaparen!
Jag förstår inte riktigt hur jag ska hitta och kasta ".GlobalPreferences.plist" ??

Har försökt med Terminalen (som jag för övrigt inte förstår mig på riktigt).. Men jag hittar inte fanskapet!

Kanske en snabb liten "how to" för att få bort just ".GlobalPreferences.plist"?
Snälla hjälp mig!

  • Medlem
  • Gävle
  • 2009-04-26 02:34

Skriv detta kommando i Terminalen så tar den bor den filen.

rm ~/Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist 

ännu en gång tar jag upp problemet!

Jag gjorde som Creops skrev (för jätte länge sen). men problemet sitter i..
Man ser tydligt att HD utrymmet blir mindre om man tar ett par skärmdumpar, men dom syns inte till någonstans, har letat igenom, vad jag vet, alla mappar och dom ligger inte på skrivbordet heller!

1
Bevaka tråden