Hur hanterar OS X vilket hjälpprogram som skall öppna dokument man klickar på i sin webbläsare? T.ex. filer som xls, pdf, mp3, doc o.s.v.

Förr vill jag minnas att man ställde in det i själva webbläsaren (vilket var ganska krångligt) men det gör man inte längre eller?

Har nyligen t.ex. råkat ut för att Acrobat vill visa pdf-filer men jag vill hellre köra Förhandsvisning eftersom det är snabbare på en långsam dator. Men har inte lyckats ställa om det.

Kanske inte riktigt en operativsystemfråga men inte programspecifik heller.