• Medlem
  • Göteborg
  • 2007-10-23 11:06

Firefox och Camino krashar ofta på min iMac G5. Här är en del av dumpen:

Date/Time: 2007-10-22 17:12:41.838 +0200
OS Version: 10.4.10 (Build 8R218)
Report Version: 4

Command: Camino
Path: /Applications/Camino.app/Contents/MacOS/Camino
Parent: WindowServer [66]

Version: 1.5.2 (1.5.2)

PID: 7992
Thread: 0

Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE (0x0002) at 0x00249d8a

...

Problemet verkar bero på WindowServer. Några idéer?
Jag har kört "Repair Disk Permissions" och den hittar inga fel.