• Medlem
  • Stockholm
  • 2003-05-06 17:23

Jag har tidigare efterlyst en lösning på mitt problem att konvertera en MS Access-databas till MySQL.
Detta eftersom jag nyligen bytt från PC till Mac och hade en massa data i flera Accessdatabaser.

Det visade sig att inte ETT ENDA Mac-program klarade av att konvertera Accessfiler, något som man kan tycka är konstigt eftersom det är ett så pass vanligt förekommande format i PC-världen och det borde ligga i Mac-utvecklarnas intresse att få över kunder till denna plattform.

Anyway, jag tänkte nu delge er hur jag äntligen löst problemet, om någon annan skulle hamna i samma fälla som jag.
Jag medger att lösningen inte är den snabbaste eller mest smidiga men troligen den mest tillförlitliga.

1. Installera och konfigurera MySQL (www.mysql.com).

2. Installera Virtual PC (www.connectix.com).

3. Genom VPC, ladda ned gratisprogrammet DBTools (www.dbtools.com.br/EN/), som låter dig koppla upp dig mot din MySQL-databas.

4. Installera DBTools och klicka på knappen "Server Manager". Klicka sedan på "New" och fyll i dina uppgifter. Host är ditt ip-nummer. Userid är root och om du inte satt något lösenord till detta behöver du inte fylla i något. Det rekommenderas dock starkt att du gör detta då det annars medför en stor säkerhetsrisk att ha databasens root-konto vidöppet.

5. Klicka nu på din nyskapade databas samtidigt som du håller nere CTRL, och välj Connect från menyn som dyker upp.
Om du fyllt i alla uppgifter korrekt och din MySQL-databas är up and running ska du nu kunna komma åt allt innehåll. (By default bara databaserna "mysql" och "test".

6. Nu till importeringen. Gå upp i menyn till Tools -> Data Management -> Import/Export Wizards. Din MySQL-databas måste vara aktiv för att detta alternativ ska vara valbart.

7. Välj nu det översta alternativet, MSDAO Import och klicka på OK. Välj Microsoft Access som source och klicka på next. Som du kanske förstår kan DBTools användas till att importera även från andra databaser, såsom MS SQL Server. Bläddra nu till din Accessdatabas och skriv i eventuellt lösenord.

8. Välj de tabeller i din databas som du vill importera till MySQL. Klicka på next i nästa dialogruta. Nu får du välja mellan att importera till en befintlig databas eller skapa en ny. Skapa i regel en ny. Namnge din databas och klicka på next följt av Finish.

Om allt gick så bra som det gick för mig ska allt vara importerat till MySQL. Räkna dock med några små justeringar i databasen.

Skicka gärna ett PM om du har några frågor.

Lycka till!