Hej

Vi har en delad mapp på en av datorerna i vårt nätverk som alla kan komma åt genom att logga in som guest.

Den delade mappen är inställd så att guest har läs-och skrivrättigheter.

Problemet är att när en av användarna sparat (och stängt) en wordfil i den delade mappen så kan inte en annan användare gå in och öppna samma fil och editera den pga bristande behörighet.

Hur ska vi göra för att alla användare ska ha full behörighet att läsa och skriva i den delade mappen?