• Medlem
  • Mölndal
  • 2007-09-17 22:35

Fick detta i mailen idag:

Trifolium System AB och MacForum AB renodlar.

Trifolium är en systemleverantör som arbetar med IT-drift, support, konsultuppdrag och utbildning med fokus på professionella kunder som arbetar med digital medieproduktion. Trifolium köpte i augusti en konkurrerande rörelse vilket bland annat utvecklar erbjudandet inom digital videoproduktion.

MacForum är Västsveriges största Apple återförsäljare. Under början av 2008 kommer MacForum göra en stor satsning genom att etablera sig i stora lokaler i Nordstaden, Göteborg.

Från den första oktober övertar Trifolium samtliga MacForums tjänsteavtal.

All personal som berörs har erbjudits anställning hos Trifolium. Båda företagen fortsätter sälja hård- och mjukvara och erbjuda reparations- och installationstjänster och Trifolium tar hand om konsultuppdragen ute hos kund.

- Att ha Trifolium som stark samarbetspartner på tjänstesidan känns mycket bra inför framtiden, säger MacForums VD Martin Barregård.

- Detta är den andra större satsningen på kort tid. Den stärker vår redan goda plattform inom tjänsteområdet och är en kvittens på att vi har en gott renommé och ett uppskattat tjänstekoncept som både attraherar kunder och attraktiv personal. I och med detta utökar vi kundbasen, erbjuder våra kunder mer kompetens och kan förstärka närvaron hos våra kunder, säger Johan Lindahl, Trifoliums VD, och tillägger att han ser fram mot att i snabb takt utveckla samarbetet med MacForum.

För mer information:

Johan Lindahl, VD
Trifolium System AB
Fabriksgatan 10
SE412 50 GÖTEBORG