• Medlem
  • Göteborg
  • 2007-09-17 19:36

Jag har ordentliga problem att skapa en graf i PowerPoint som inte bara ska ha staplar utan även punkter i sig. När man läser om det i hjälpen så ska det inte vara några problem. Men chackboxen man ska klicka i är inaktiv ("Apply to selection") under graphs.

Är det någon som kan hjälpa mig med detta problem?

/empe