Ett ständigt återkommande bekymmer på jobbdatorn är att behörigheten på hårddisken (rooten) blir fel. Jag kör Skivverktyg och reparerar och sen är det rätt igen. Det är en MacPro med två diskar i Apples Striped-RAID. Vet inte med vilken frekvens det händer men nu fick jag rätta och jag gjorde det även förra veckan.

Behörighetsreparation slutförd
Fel grupp på ., ska vara 80, gruppen är 0
Fel behörigheter på ., ska vara drwxrwxr-t , de är drwxr-xr-x
Ägare och grupp korrigerade på .
Behörigheter korrigerade på .
Behörigheterna har verifierats eller reparerats på den valda enheten.