I väntan på den nya iMacen har jag kommit fram till att VMWare och virtuell Windowsmaskin passar mycket bättre än att krångla med Bootcamp och partitioner. Det som dock är viktigt för mig är att framförallt Nokias programvaror till telefonerna fungerar även från den virtuella maskinen. Alltså att åtkomsten till USB inte är begränsad.

Är det någon som kört Nokia PC Suite, MapLoader och Software Updater i Windows XP under VMWare?

På min gamla G4 kör jag VirtualPC och gillar konceptet virtuell maskin och kör helst vidare på den varianten. Finns det några direkta nackdelar jämfört med att använda BootCamp?