Jag har fått en textfil som är en export från nåt mailprogram. Textfilen innehåller alla headers och grejer och jag skulle vilja importera det i Mail (eller annat epostprogram funkar också).

Går det?