Detta felmeddelande får jag i terminalen när jag bland annat försöker starta Safari, Mail och Adium.

Problemet uppstod efter att jag först installerat nyaste betan av Safari och sen avinstallerat den med medföljande avinstallationsprogram.

"blackline:/Applications/Safari.app/Contents/MacOS blackline$ ./Safari
dyld: Library not loaded: /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
Referenced from: /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
Reason: image not found
Trace/BPT trap"