Grupper/NetInfo-problem

Tråden skapades och har fått 7 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Stockholm
 • 2007-07-30 19:34

Hej,

Hur byter jag grupp på en mapp (som jag äger)?

Jag har skapat en grupp i netinfo (games).
Den har mig som medlem.
Men om jag startar ett shell (Terminal) och provar
''chgrp games mappen'' så får jag:
$ chgrp games P*
chgrp: you are not a member of group games

Mycket riktigt ger ''groups'' kommandot jag bara min default group (samma som användaren).

Jag kan inte heller, via GUI:et, byta group till games på directories som jag äger.

Borde jag göra något mer? Jag har loggat ut/in.

bengt

 • Medlem
 • Kiruna
 • 2007-07-30 23:38

Det finns en och annan sak som kan bli fel om man skapar en grupp manuellt, och du har inte specificerat hur du gjorde. Vad satte du exempelvis för GID? Vad visar kommandot:

dscl . -read /groups/games

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2007-08-01 21:21

tack för hjälpen.

jag skapade gruppen i/med netinfo applikationen. jag hittade en beskrivning på en website, efter att inte hittat något med mac-os-x hjälpen.

i terminalen:
$ dscl . -read /groups/games
AppleMetaNodeLocation: /NetInfo/DefaultLocalNode
GeneratedUID: 93CE5C02-6DDF-4C98-977B-40FB4ABA37EE
GroupMembership: (bengt, lukas, linn, maarit)
Password: *
PrimaryGroupID: 601
RecordName: games
RecordType: dsRecTypeNative:groups

 • Medlem
 • Kiruna
 • 2007-08-02 01:45

Det enda anmärkningsvärda jag kan se här är att användarnamnen visas inom parentes och med kommatecken som separator. Skrev du möjligtvis in dem på det sättet i NetInfo Manager? Det är problemet i såna fall.

Användare ska inte anges "på rad" i fältet users, utan som separata värden. Markera fältet 'users' och välj 'New Value' i menyn 'Directory' för att lägga till användare i gruppen på rätt sätt.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2007-08-02 20:37

tack igen. det fungerade.
jag hade lagt in dem så som de presenterades.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2007-08-02 21:02

jag var lite snabb där. nog för att dscl gav rätt svar(*), men unix kommandon som groups och (tyvärr) chgrp vägrar(**) se mig(***) som medlem i gruppen. jag har loggat ut/in.

kanske det behövs någon sorts publish för att netinfo data skall komma över till unix?

(*) $ dscl . -read /groups/games
AppleMetaNodeLocation: /NetInfo/DefaultLocalNode
GeneratedUID: 93CE5C02-6DDF-4C98-977B-40FB4ABA37EE
GroupMembership: maarit linn lukas bengt
Password: *
PrimaryGroupID: 601
RecordName: games
RecordType: dsRecTypeNative:groups

(**) $ chgrp games P*M*
chgrp: you are not a member of group games

(***) $ whoami
bengt

 • Medlem
 • Kiruna
 • 2007-08-03 16:19

Gruppinformation hämtas ung. på följande vis:

Kommandot groups använder systemanropet getgroups() som hämtar sin info från bakgrundsprocessen memberd som använder Open Directory-anrop vars källa i detta fallet är NetInfo-servern (men kan även vara textfiler eller LDAP-server).

Av ovan nämnda komponenter vet jag att i alla fall memberd har en cache, och det är inte omöjligt att det finns nån mer på vägen. Det du kan göra för att se till att det inte är detta som är felkällan är att

1) Starta om NetInfo-servern (görs från NetInfo Manager)
2) Återställa memberd-cachen med kommandot memberd -r
3) Helt enkelt vänta ett litet tag och se om det ordnar till sig

OBS: att på måfå greja med NetInfo-databasen utan eftertanke kan leda till skador eller oönskade effekter, i värsta fall så att man inte längre kan logga in på sin maskin. Att alltid ha en backup av NetInfo-databasen som kan återställas från Single User Mode och att arbeta med eftertanke är starkt att rekommendera.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2007-08-04 16:52

Jag kom just ihåg en sak som kan ha betydelse. Gruppen (och dess medlemmar) kommer från min gamla Mac. Där fungerar den. Problemet är på den ny Macen. Jag använde den automatiska ''uppdateraren/överföraren'' som troligen skapade gruppen åt mig på den nya Macen.
En gissning är att jag borde ta bort gruppen (alternativt bara skapa en ny) och lägga in oss manuellt. Det kanske fungerar bättre. Jag provar när maskinen blir ledig.

1
Bevaka tråden