Jag har en väldigt enkel idé om ett nätverk av datorer med bluetooth
som skall detektera bluetooth enheter (mobiltelefoner).

När en bluetooth enhet passerar en av datorerna med klientmjukvara
så skall denna klient sända ett meddelande till en server. Meddelandet
innehåller "device ID" och tiden för kontakten med bluetooth enheten.

(lite i stil med iStumbler)

Server mjukvaran samlar in information från klientstationerna om vilka
"device IDs" som varit vid vilka stationer vid vilken tidpunkt och registrerar
detta i en databas.

Ses skissen på jpg bild nedan.

Ur databasen skall man sedan kunna ta fram statistik om vilken av
punkterna som haft flest besökare, vilken "Device ID" som varit vid
samma punkt flest gånger, vilken "Device ID" som passerat flest
punkter, samt genom att ange avstånd mellan punkterna även se
hastigheten med vilken denna "Device ID" förflyttat sig då man vet
vilken tid den varit vid respektive punkt.

Det är en otroligt enkell idé och min tanke är att det borde finnas ganska
mycket standardkomponenter att använda för att skapa detta. Exempelvis
när datorn scannar efter bluetooth enheter, och även möjligheten att
enkelt posta till en SQL databas eller liknande.

Någon som har några idéer?