Hej, jag har en Macbook som står 3 meter från min polares AirportExpress. Jag kunde utan problem hitta och ansluta till hans nätverk, men för några dagar sedan försvann alla spår av hans nätverk. Det dyker helt enkelt inte längre upp i listan över tillgängliga nätverk när man kollar.

Som sagt så sitter jag 3 meter från Airporten och min polares iMac hittar nätverket och kan surfa på utan några problem.

Har testat att starta om både min dator och Airporten utan något resultat. SSID hos Airporten är igång så jag förstår inte vad som är fel.

Klistrar in loggen från system.log

Jul 16 20:55:05 jonas shutdown: reboot by grillkorv: 
Jul 16 20:55:06 jonas Parallels: Stopping DHCP/NAT daemon...
Jul 16 20:55:06 jonas SystemStarter[1343]: authentication service (1351) did not complete successfully
Jul 16 20:55:07 jonas Parallels: Unloading Network module...
Jul 16 20:55:07 jonas Parallels: Unloading ConnectUSB module...
Jul 16 20:55:07 jonas Parallels: Unloading Monitor module...
Jul 16 20:55:08 jonas kernel[0]: [Parallels] Parallels VM observer thread stopped
Jul 16 20:55:08 jonas Parallels: Unloading Hypervisor module...
Jul 16 20:55:08 jonas kernel[0]: [Parallels] Parallels Workstation Hypervisor exited.
Jul 16 20:55:08 jonas Parallels: Shutdown complete.
Jul 16 20:55:08 jonas SystemStarter[1343]: The following StartupItems failed to properly start:
Jul 16 20:55:08 jonas SystemStarter[1343]: /System/Library/StartupItems/AuthServer
Jul 16 20:55:08 jonas SystemStarter[1343]: - execution of Startup script failed
Jul 16 20:55:48 localhost kernel[0]: hi mem tramps at 0xffe00000
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: PAE enabled
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 314797 free pages
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 71
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Enabling XMM register save/restore and SSE/SSE2 opcodes
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: 93 prelinked modules
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: ACPI CA 20060421
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagement: ready
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorApicId=0 LocalApicId=0 Enabled
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorApicId=1 LocalApicId=1 Enabled
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: using 6553 buffer headers and 4096 cluster IO buffer headers
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Enabling XMM register save/restore and SSE/SSE2 opcodes
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Started CPU 01
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: ACPI: System State [S0 S3 S4 S5] (S3)
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Security auditing service present
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: BSM auditing present
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: disabled
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: 9E4B4FA5-103E-4778-AEFB-AB9DFDB9B365
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: USB caused wake event (EHCI)
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Lucent ID 5811 PCI now active, GUID 0019e3fffe730fb2; max speed s400.
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: CSRHIDTransitionDriver::probe: 
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: CSRHIDTransitionDriver::start before command
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleAHCI/PRT2@2/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/TOSHIBA MK8032GSX Media/IOGUIDPartitionScheme/Customer@2
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s2, major 14, minor 2
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: CSRHIDTransitionDriver::stop
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: IOBluetoothHCIController::start Idle Timer Stopped
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Jettisoning kernel linker.
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Resetting IOCatalogue.
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: GFX0: family specific matching fails
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: display: family specific matching fails
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Matching service count = 2
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: display: family specific matching fails
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: Previous Shutdown Cause: 3
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: ParallelsConnectUSB(0x3064a80)::start() Control service not started!
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: ParallelsConnectUSB(0x3064800)::start() Control service not started!
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: ParallelsConnectUSB(0x3064c00)::start() Control service not started!
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: GFX0: family specific matching fails
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: ath_attach: devid 0x1c
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: GFX0: match category IOFramebuffer exists
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: mac 10.3 phy 6.1 radio 10.2
Jul 16 20:55:49 localhost kernel[0]: IPv6 packet filtering initialized, default to accept, logging disabled
Jul 16 20:55:49 localhost memberd[40]: memberd starting up
Jul 16 20:55:49 localhost lookupd[41]: lookupd (version 369.6) starting - Mon Jul 16 20:55:49 2007
Jul 16 20:55:49 localhost mDNSResponder-108.5 (May 9 2007 17: 14:16)[32]: starting
Jul 16 20:55:50 localhost diskarbitrationd[39]: disk0s2  hfs   B540960B-4B42-3A42-95E9-EA0F4F14C2B8 Macintosh HD      /
Jul 16 20:55:54 localhost DirectoryService[46]: Launched version 2.1 (v353.6)
Jul 16 20:55:55 localhost mDNSResponder: Couldn't read user-specified Computer Name; using default “Macintosh-000000000000” instead
Jul 16 20:55:55 localhost mDNSResponder: Couldn't read user-specified local hostname; using default “Macintosh-000000000000.local” instead
Jul 16 20:55:56 localhost kernel[0]: yukonosx: Ethernet address 00:17:f2:2b:a2:15
Jul 16 20:55:56 localhost launchd: Server 3707 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[41]: exited abnormally: Hangup
Jul 16 20:55:56 localhost kernel[0]: AirPort_Athr5424ab: Ethernet address 00:16:cb:bf:e4:06
Jul 16 20:55:56 localhost mDNSResponder: Adding browse domain local.
Jul 16 20:55:56 localhost lookupd[67]: lookupd (version 369.6) starting - Mon Jul 16 20:55:56 2007
Jul 16 20:55:57 localhost kernel[0]: display: Not usable
Jul 16 20:55:57 localhost kernel[0]: Registering For 802.11 Events
Jul 16 20:55:57 localhost kernel[0]: [HCIController][setupHardware] AFH Is Supported
Jul 16 20:55:57 jonas configd[37]: setting hostname to "jonas.local"
Jul 16 20:55:58 jonas /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow: Login Window Application Started
Jul 16 20:55:59 jonas loginwindow[71]: Login Window Started Security Agent
Jul 16 20:56:01 jonas Parallels: Loading Hypervisor module...
Jul 16 20:56:02 jonas kernel[0]: [Parallels] Parallels Workstation Hypervisor started.
Jul 16 20:56:02 jonas Parallels: Loading Monitor module...
Jul 16 20:56:02 jonas kernel[0]: [Parallels] Parallels VM observer thread started
Jul 16 20:56:02 jonas Parallels: Loading ConnectUSB module...
Jul 16 20:56:02 jonas Parallels: Loading Network module...
Jul 16 20:56:02 jonas Parallels: Loading Virtual Ethernet module...
Jul 16 20:56:04 jonas kernel[0]: com_parallels_kext_Pvsvnic0: Ethernet address 00:01:23:45:67:89
Jul 16 20:56:04 jonas kernel[0]: com_parallels_kext_Pvsvnic1: Ethernet address 00:10:32:54:76:98
Jul 16 20:56:04 jonas Parallels: Staring DHCP/NAT daemon...
Jul 16 20:56:04 jonas pvsnatd[142]: en2: DHCP for 10.37.129.2-10.37.129.254 netmask 255.255.255.0
Jul 16 20:56:04 jonas pvsnatd[142]: en3: DHCP/NAT for 10.211.55.2-10.211.55.254 netmask 255.255.255.0
Jul 16 20:56:05 jonas Parallels: Restarting InternetSharing...
Jul 16 20:56:05 jonas Parallels: Restaring CiscoVPN...
Jul 16 20:56:05 jonas Parallels: Initialization complete.
Jul 16 20:56:07 jonas configd[37]: executing /System/Library/SystemConfiguration/Kicker.bundle/Contents/Resources/enable-network
Jul 16 20:56:07 jonas configd[37]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jul 16 20:56:07 jonas lookupd[151]: lookupd (version 369.6) starting - Mon Jul 16 20:56:07 2007
Jul 16 20:56:07 jonas ntpdate[167]: can't find host time.euro.apple.com\n
Jul 16 20:56:07 jonas ntpdate[167]: no servers can be used, exiting
Jul 16 20:56:09 jonas configd[37]:  target=enable-network: disabled
Jul 16 20:56:14 jonas kernel[0]: 11D beacon causing regdomain change to CC 840
Jul 16 20:56:14 jonas kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'US'.
Jul 16 20:56:14 jonas kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165
Jul 16 20:56:17 jonas KernelEventAgent[31]: tid 00000000 received unknown event (12)
Jul 16 20:56:26 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Error: WirelessAssociate2() = 88001006 for network default. The operation timed out.
Jul 16 20:56:27 jonas BatteryUpdater[238]: Battery is already up-to-date with BatteryUpdater v 1.2
Jul 16 20:56:37 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Error: WirelessAssociate2() = 88001006 for network default. The operation timed out.
Jul 16 20:56:47 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Error: WirelessAssociate2() = 88001006 for network default. The operation timed out.
Jul 16 20:56:56 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "kickass" on any channel (directed scan)
Jul 16 20:56:56 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "kickass" on channel(s) 11
Jul 16 20:56:56 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: "Segsurf" has weaker security than AirPort was configured for this network (2 vs. 255). Not joining for security reasons. 
Jul 16 20:56:56 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Already scanned channels 6 for "DLINK_WIRELESS"; not found.
Jul 16 20:56:57 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: No networks found on channel(s) 11
Jul 16 20:56:57 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "zerg" on channel(s) 11
Jul 16 20:57:03 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "jonas" on any channel (directed scan)
Jul 16 20:57:03 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "jonas" on channel(s) 11
Jul 16 20:57:03 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: No networks found on channel(s) 8
Jul 16 20:57:03 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "mooxie" on channel(s) 8
Jul 16 20:57:03 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Already scanned channels 11 for "yeah!!!"; not found.
Jul 16 20:57:07 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "Skynet" on any channel (directed scan)
Jul 16 20:57:07 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "Skynet" on channel(s) 6
Jul 16 20:57:21 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Error: WirelessAssociate2() = 88001006 for network default. The operation timed out.
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "default" on any channel (directed scan)
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "default" on channel(s) 6
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Error: Apple80211Scan() failed 16
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "Segsurf" on channel(s) 6
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Already scanned channels 6 for "DLINK_WIRELESS"; not found.
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Error: Apple80211Scan() failed 16
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "zerg" on channel(s) 11
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "jonas" on any channel (directed scan)
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "jonas" on channel(s) 11
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Error: Apple80211Scan() failed 16
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "mooxie" on channel(s) 8
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Already scanned channels 11 for "yeah!!!"; not found.
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Already scanned channels 11 for "eat_my_shorts"; not found.
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "Skynet" on any channel (directed scan)
Jul 16 20:57:23 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Could not find "Skynet" on channel(s) 6
Jul 16 20:57:35 jonas /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Resources/airport: Error: WirelessAssociate2() = 88001006 for open network "default" after prompt
Jul 16 21:02:21 jonas configd[37]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jul 16 21:02:21 jonas lookupd[269]: lookupd (version 369.6) starting - Mon Jul 16 21:02:21 2007
Senast redigerat 2007-07-16 23:48