Skrivet av Ola Andersson

Förbättringar i verktygsraden
Nya knappar: Spara som PDF, spara som Excel och paletten för att arrangera saker kant i kant har nu fått lite tillskott, den kan nu även fördela saker vertikalt och horisontellt och även ändra bredd och höjd på ojekt så att de blir lika. Så nu slipper man ta fram objektinfo och skriva in siffror för att fält skall vara exakt lika höga eller breda.

FileMaker 9.0

FileMaker 8.5

Utesluta fält från stavningskontroll
Det är inte så fiffigt att kundnummer, postnummer och telefonnummer mm betraktas i vissa fall som felstavade ord, det finns även andra fält som kan innehålla information som inte behöver stavningskontrolleras och framförallt inte märkas med röd understrykning. Nu kan man ställa in att ett visst fält i en viss layout inte skall stavningskontrolleras.

Lär dig mera
Hjälpen är förbättrad på flera områden, dels så finns det länkar från flera olika dialogrutor direkt in i rätt hjälpavsnitt och dels så har hjälpmenyn fått några tillskott:

Stöd för nya Avery etiketter
FileMaker har länge haft inbyggt stöd för Averys (en tillverkare av etiketter) många etiketter som alla har ett nummer. När man skall göra en etikettlayout i FileMaker så kan man direkt välja Avery och sedan det nummer som etiketterna har så skapas en layout med de marginaler och storlek som det skall vara för den etiketten. Ett antal nya etiketter har nu tillkommit till FileMaker.

Nya funktioner för beräkningar
Ett gäng nya funktioner har tillkommit i FileMaker 9.0:

Get (TemporaryPath) Returnerar sökvägen till operativystemets temp-mapp.
Get (HostApplicationVersion) Returnerar programnamnet på värden för filen.
Self Returnerar värdet av sig själv, speciellt användabar i verktygstips och villkorsstyrd formatering.
Asin (number) Arcus Sinus och Acos (number) Arcus Cosinus

Mer kontroll över flik-objekt
En fiffig funktion är att man kan få rundade eller fyrkantiga flikar, man kan justera texterna på flikarna vänster, höger eller centrerat och man har även flera olika sätt att ange vilken bredd den skall ha, tex som här med 30 pixlars marginal på båda sidor.