Vi har precis fått en ny Macbook. Den är väl en vecka gammal eller så. Har inte hunnit arbeta så mycket med den, men upptäckte nyligen två problem som jag tror har med varandra att göra.

Airport tappar uppkopplingen med jämna mellanrum, med ungefär fem-minutersintervaller. Klickar jag på statusikonen för Airporten uppe till höger, så fungerar det igen i ungefär fem minuter. Om jag inte gör det tillräckligt fort verkar airporten lägga av helt och hållet och kan inte hitta några nätverk överhuvudtaget. Om jag stänger ner skärmen, låter den gå i vila och startar upp den igen så fungerar det igen.

Har även fått tre Kernel Panics. Har inte gjort något särskilt på datorn, förutom att surfa på internet, när det skett. Jag vet inte hur man tolkar dem, men den senaste jag fick ser ut så här:

__________________________________

Wed Jun 27 23:26:08 2007
panic(cpu 0 caller 0x001A4A55): Unresolved kernel trap (CPU 0, Type 14=page fault), registers:
CR0: 0x8001003b, CR2: 0x4da8ce4f, CR3: 0x01ed2000, CR4: 0x000006e0
EAX: 0x4da8ce1f, EBX: 0x00000003, ECX: 0x3fef2a90, EDX: 0x0d62f320
CR2: 0x4da8ce4f, EBP: 0x14fbbbf8, ESI: 0x3feea320, EDI: 0x1365d2c8
EFL: 0x00010202, EIP: 0x009e2974, CS: 0x00000008, DS: 0x00000010

Backtrace, Format - Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x14fbb9b8 : 0x128d08 (0x3cc0a4 0x14fbb9dc 0x131de5 0x0)
0x14fbb9f8 : 0x1a4a55 (0x3d24b8 0x0 0xe 0x3d1cdc)
0x14fbbb08 : 0x19aeb4 (0x14fbbb20 0x26ba4d00 0x1 0x1)
0x14fbbbf8 : 0x9bbcc2 (0x1378b004 0x3feea320 0xd62f320 0x4da8ce1f)
0x14fbbdd8 : 0x9be059 (0x1365d2c8 0x0 0x7552000 0x6)
0x14fbbf08 : 0x39b3c3 (0x1365d000 0x3b8f900 0x1 0x370206c)
0x14fbbf58 : 0x39a595 (0x3b8f900 0x135eb4 0x0 0x370206c)
0x14fbbf88 : 0x39a2cb (0x3b88e80 0x0 0x450 0x1203)
0x14fbbfc8 : 0x19ad2c (0x3b88e80 0x0 0x10 0x0) Backtrace terminated-invalid frame pointer 0x0
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.driver.AirPort.Atheros(230.8.5)@0x98a000
dependency: com.apple.iokit.IONetworkingFamily(1.5.1)@0x6ae000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.2)@0x584000
dependency: com.apple.iokit.IO80211Family(160.2)@0x7b4000

Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.10.1: Wed May 23 16:33:00 PDT 2007; root:xnu-792.22.5~1/RELEASE_I386

__________________________________

Är det någon som råkat ut för något liknande eller har något tips på vad problemet kan vara och hur jag kan lösa det? Kan det ha något med drivrutinerna till airporten att göra ("com.apple.driver.AirPort.Atheros(230.8.5)@0x98a000")?