• Medlem
  • International user
  • 2003-04-23 09:30

tjena,

den typ av länk jag använder absolut mest på 99mac är de 2 pilar ">>" som tar en till nästa sida. Skulle man kunna göra dem lite lättare att träffa. Innan version 3 så stod "Nästa sida" eller ngt vilket var mycket bättre och större. De 2 ">>" som är standard i v3 är väldigt små och trixiga att klicka på. Irriterande när man använder det ofta.

Problemet finns i forum, diskussioner och sökningar. Ett utmärkt lösning skulle vara att ersätta ">>" med "Nästa" i templaten.

(Dessutom skulle man kunna byta plats på sidnavigeringen och diskussionsnavigeringen i diskussioner så att sidnavigering alltid hamnar till höger (och inte till vänster).)

Skickade med en bild på vad jag menar.