En för webbutvecklare intressant finess i Safari 3 är Web Inspector, I den publika betan av Safari 3 ser det ut som i den här artikeln: Safari 3.0: Inspect Element.

Teamet bakom Safari har fått mycket feedback på Web Inspector och förbättrat och gjort om den: Yet another one more thing - a new Web Inspector!

Liknande verktyg finns sedan länge i Firefox, men det är trevligt att se att även Safari har det nu.