• Medlem
  • Linköping
  • 2007-06-19 15:03

Hej,
Håller på med ett formulär i Acrobat och ska beräkna summan i en hel del textfält.
Detta kan man ju göra i textfältets egenskapsruta genom att kryssa för textfälten man vill summera. Nu är det så att jag har flera hundra textfält och det är smått otympligt och tidsödande att behöva skrolla i denna lilla ruta och kryssa för de textfält man vill ha summerade. Vet någon om det finns ett enklare sätt, som i Exel där man bara kan klicka på de fält som man vill summera.