Jag ställer in att datorn ska gå i vila efter x minuter i systeminställningar men det funkar inte. Däremot i äpplemenyn när jag klickar på vila, då funkar det. Varför funkar det inte i systeminställningarna?
undrar AnnaLottta