Jag har installerat Subversion på min Apache2-server på underkatalogen svn. nu vill jag att den ska vara åtkomlig på svn.mydomain.com och försöker använda mig av en proxy-uppsättning för att få till det, men lyckas inte riktigt. Nyckeln till framgång är säkert att få till ProxyPass ProxyPassReverse och ProxyPreserveHost, men jag är lite grön på proxyområdet.

Här är ett försök som inte fungerar:

<Location /svn>
  DAV svn
  SVNParentPath /ServerFiles/Apache2/svn/
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion repository"
  AuthUserFile /ServerFiles/AccessFiles/subversion
  Require valid-user
</Location>

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
  ServerName        svn.mydomain.com
  ProxyPreserveHost   on
  ProxyPass          /    http://localhost/svn/
  ProxyPassReverse    /    http://svn.mydomain.com/svn/
</VirtualHost>