• Medlem
  • International user
  • 2007-06-14 16:48

Är det riskfritt att ta bort /private/var/vm/swap* när man kör single user mode? Visst återskapas de när man startar om?