Sinolitteratur är en internetbaserad bokhandel som tillhandahåller litteratur från och om Kina till kunder i Sverige och övriga Europa. Sinolitteratur är också en plats som människor intresserade av Kina eller kinesiska söker sig till och har blivit som en informationsbas för folk som är intresserade att studera i Kina.

Sedan starten 2005 har jag varit ansvarig för den grafiska utsmyckningen. Senast har jag och en programmerare arbetat med att göra om Sinolitteratur till en databasbaserad dynamisk site för att lättare hantera ett växande sortiment.

Min tanke från början var att göra den grafiskt sparsmakad men rik på detaljer, funktionalitet har varit viktigt men också att innehållet inte känns påträngande säljigt. Jag har medvetet tonat ner uppenbara kinesiska referenser för att göra sidan mer generell och mindre lättsorterad. Jag vill att siten ska kännas intressant även om besökaren inte är intresserad av varken Kina eller kinesiska.

Om du vill kommentera siten i stort så går det bra men gränssnittet är redan klart, dock kommer jag fortsätta göra mindre ändringar och är väl därför mer intresserad över eventuella buggar och mindre designmissar.

Tack på förhand: www.sinolitteratur.se