Här är vinnarna inom respektive kategori:

Best Leopard App Winner: Delicious Library 2.0
Best Leopard App Runner Up: iBank

Best Mac OSX Developer Tool Winner: CSS Edit 2.5
Best Mac OSX Developer Tool Runner Up: rooSwitch

Best Mac OSX Dashboard Widget Winner: Bart Widget
Best Mac OSX Dashboard Widget Runner Up: Pemdas

Best Science Computing App Winner: Papers
Best Science Computing App Runner Up: Single Crystal

Best Mac OSX Game Winner:WOW Burning Crusade
Best Mac OSX Game Runner Up: Wacky Mini Golf

Best Mac OSX Student Product Winner: Picturesque
Best Mac OSX Student Product Runner Up: Pathway

Best Mac OS X User Experience Winner Coda
Best Mac OS X User Experience Runner Up Sandvox

Kommentar: Använder du något av ovanstående program? Värdiga vinnare? Något program som saknas i listan?

http://www.glennwolsey.com/2007/06/13/wwdc-apple-design-awards-winners/

-- Ett tips från http://www.99.se/tipsa/ --