Provar NeoOffice. Verkar segt, men det kanske bara är vid start och öppnandet av dokument?
Men hur får man det att kolla stavningen på svenska? Såg någonstans att det skulle gå.