Jag har Mail.app uppsatt mot vår Exchange-server (satte upp den som Exchange, inte IMAP). Jag har ställt in den på att skicka borttagna mail till Trash på server, men inte ta bort dem från servern (jag vill sköta arkiveringen själv).
Det ser bra ut från Mail, men när jag går in i Outlook (kör det via Parallels ibland, fixar mötesbokningar etc som kombinationen av Mail/iCal inte klarar tyvärr) så ligger alla meddelanden kvar i Inboxen, och en kopia av dem som är borttagna finns i Trash.

Finns det något sätt att undvika att de ligger kvar och skräpar i Inboxen ur Outlooks perspektiv, när jag deletar dem från Mail?

PS. Att köra Entourage är inget alternativ för mig, det är ett riktigt bottennapp...