• Medlem
  • Malmö
  • 2007-05-28 09:52

Hallå!

Jag sitter och har en arbetsuppgift, där jag fyller i exakt allt manuellt. Jag behöver ett makro som gör att man får upp en pop-up ruta där jag ska följa i följande:

Första: Ett riktnummer. (skall läggas i B kolumnen fr. 2 och neråt.
Andra: Ett telefonnummer (skall läggas i C och neråt)
Tredje: Ett av följande talen; 250, 500, 1000, 2000, 8000, 24000
Fjärde: En rullist där man väljer en kategori.

Efter man fyllt i ett 20tal sådana formulärer i samma kalkylblad skall det sorteras efter Tredje formuläret.

Finns det några guider för hur man går tillväga till detta? Jag måste ha detta i Excel tyvärr. Tips uppskattas till tusen!