• Medlem
  • 2007-05-24 21:58

Vi arbetar en hel del i Pages på skolan och vid ett flertal tilfällen har vi behov av att kombinera flera "teman" i samma dokument.
Exempelvis vid ett kompendium så ville vi inte skapa en egen mall för en enstaka sida utan använda en färdig från ett annat tema.
Är detta möjlig och i så fall hur?
Omvägen att skapa en PDF och kombinera filer i rätt ordning är lång och det går ej att redigera i den i efterhand.