jag försökte köra en skivkontroll på min externa (1 år gamla) hårddisk. Fick följnade meddelande. Kan någon hjälpa mig så den mår bra igen?

---

Kontrollera och reparera skivan ”SilverRide”
Kontrollerar HFS Plus-enhet.
Kontrollerar filen Extents Overflow.
Kontrollerar katalogfil.
Ogiltig nodstrukur
Enhetskontrollen misslyckades.

Fel: Den underliggande åtgärden avslutades med ett fel

En HFS-enhet kontrollerades
1 enhet kunde inte repareras p.g.a. ett fel

---

Petter