Jag kör normalt CCC till externa hårddiskar men vill gärna kunna bränna skivor också. Finns det backupprogram som klarar av att bränna dvd? Det är fråga om ganska stora filer så cd:ar känns inte direkt lockande. På 10.3 gick det inte att bränna multisessions på dvd men kanske har Tigern ändrat på det.

Jag söker alltså ett _backupprogram_ inte typ Toast.