• Medlem
  • Göteborg
  • 2007-04-11 18:16

vilka portar e det man ska ha öppna för snabb filöverföring (fr¨n USB hårddisk inkopplad i airport express) emellan dator och router ?