• Medlem
  • Malmö, Sweden, Sweden
  • 2007-04-05 21:38

Tjena!

Finns det intresse av ett litet AppleTV-event blandat med øl någon gång i April för Malmöskaran?

vänligen
/Peter - MacSupport