Mail.app och AppleScript

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej

Vad gör jag för fel?

Via en regel ska ju Mail.app kunna dra igång ett skript gjort i AppleScript. Vilket jag också lyckas med, med dom skript som följer med datorn...

Men - inte när jag bygger ett eget skript med Manusredigeraren! Mitt skript ligger i samma mapp som dom "Apple-gjorda" skripten.
Mitt skript börjar med "Tell application "Mail"... osv.
Skriptet fungerar som tänkt när jag manuellt kör det inifrån Manusredigeraren.

Någon som har en idé om varför Mail.app (version 1.3.11) inte kan anropa mitt egen-tillverkade skript.

Hälsningar
Erland Segerstedt, Kusmark

Utan att se scriptet, nej.

Ursprungligen av Taz_1999:

Utan att se scriptet, nej.

Hej

Sen mitt första inlägg har jag fått ingång skriptet.

Ett nytt problem dök upp. Mejlet skickas inte ut som det ska!
Koden - som finns nedan - funkar perfekt när jag manuellt klickar på "run"-knappen i Manusredigeraren.
Men - när ett inkommande mejl anropar skriptet (via en regel) funkar det bra; tills det nyskapade svarsmejlet ska skickas ut.
Utgående mejl fastnar nånstan (i nån för mig (vad vet jag) osynlig "kö") och skickas inte ut, förrän nästa ingående mejl anropar skriptet.

Hälsningar
Erland Segerstedt, Kusmark

--------------------------- citat kod --------------------------------
tell application "Mail"

set stora_Inbox to inbox
tell stora_Inbox
set antal_Mailbox to (count every mailbox)
repeat with i from 1 to antal_Mailbox

set denna_Inbox to mailbox "Inbox"
tell denna_Inbox
set antal_olasta_Mejl_i_denna_Inbox to (count every message)
repeat with j from 1 to antal_olasta_Mejl_i_denna_Inbox

set denna_ePost to message j
tell denna_ePost
if subject contains "Skissbild" then
set denna_ePosts_Innehall to content of denna_ePost
if denna_ePosts_Innehall contains "@" then
set kund_epostAdress to (text 1 thru 10 of denna_ePosts_Innehall)
set bildNamn to (text 12 thru -1 of denna_ePosts_Innehall)
end if
end if

tell application "Mail"
set vandande_ePost to (make new outgoing message with properties {subject:"Skissbild", content:"Den efterfrågade skissbilden kommer här...", visible:false})

tell vandande_ePost
make new to recipient at end of to recipients with properties {address:kund_epostAdress}
set sender to "info@doman.se"

try
tell content of vandande_ePost
make new attachment with properties {file name:"bildNamn" as alias} at after last paragraph
end tell
end try

send

end tell
end tell
end tell

tell denna_ePost
set read status to true
end tell

tell application "Mail"
move denna_ePost to mailbox "Arkivbildsforfragan"
end tell

end repeat
end tell

end repeat
end tell
end tell

Sonen kom nyss hem på påsklov...

Nu funkar skriptet!
Utgående mejl räknas upp och skickas ut i omvänd ordning...

Tack för i kväll.

Hälsningar
Erland Segerstedt, Kusmark

----------- citat kod--------------------------------
>set antal_olasta_Mejl_i_denna_Inbox to (count every message)
set k to antal_olasta_Mejl_i_denna_Inbox
>repeat with j from 1 to antal_olasta_Mejl_i_denna_Inbox
>
>set denna_ePost to message j
set denna_ePost to message k
set k to k-1
>tell denna_ePost

1
Bevaka tråden