• Medlem
  • International user
  • 2007-03-13 21:09

Den här iPhoto-uppdateringen åtgärdar problem med EXIF-datakompatibilitet och photocaster.