Vi har fått ett problem på halsen sedan övergången från CS till CS2.
På vissa annonser som återkommer och alltså hämtas in i CS2 som ett CS-dokument klagar på att ett [kundne][kundnamn].indl saknas.
Problemet i det hela är att vi inte använder indl för varje kund, knappt några för att vara ärlig.
Så hur kan detta problem uppstå?
Det är "bara" att klicka bort rutan så går det att jobba men problemet orsakar sedan följdproblem senare i kedjan.
Det blir problem att öppna en pdf är skapat från ett dokument som haft detta problem.

Vad ska jag göra och hur får jag bort indl frågan?