På två ställen har jag Office Connect Secure (verionen som har 2 VPN). VPN förbindelsen mellan dem fungerar fint.

Jag har öppnat en PPTP port (dvs port 1723). Samt låter Routern göra PPTP passthrough. Porten pekar till VPN servern.

Det är en Mac OS X Server 10.3 kör VPN server.

När jag kopplar upp med Apples inbyggda VPN klient i interna nätverket mot servern funkar det klockrent (kopplades mycket snabbt upp). Men utanför brandväggen får jag följande meddelande:

Fri Mar 2 15:56:51 2007 : PPTP connecting to server 'xxx.xxx.xxx.xxx' (xxx.xxx.xxx.xxx)...
Fri Mar 2 15:56:51 2007 : PPTP connection established.
Fri Mar 2 15:56:52 2007 : Using interface ppp0
Fri Mar 2 15:56:52 2007 : Connect: ppp0 <--> socket[34:17]
Fri Mar 2 15:57:21 2007 : PPTP hangup
Fri Mar 2 15:57:21 2007 : Connection terminated.
Fri Mar 2 15:57:21 2007 : PPTP disconnecting...
Fri Mar 2 15:57:21 2007 : PPTP disconnected

Har någon en idé var problemet är?