Jag har junkfilter på och i en undermapp till Junk samlas skräppost för det aktuella kontot. Siffran för antalet skräpmail står i ovalen till höger precis som det gör vid övriga mailmappar, men skräpmailen är osynliga – jag kan inte få fram dem för att kolla och redigera. Ska jag slänga min dator eller?