Har det någon betydelse om man partionerar i HFS istället för HFS+ journalförd ?? Frågar efter som man för SuSe Linux bara nämner HFS och inte HFS+

http://en.opensuse.org/PPC_Partitioning

På samma disk ska jag fortsättningsvis ha även 10.4.8 ( OSX Tiger ). Har tidigare haft både OSX och SuSe, då med HFS+ för OSX. Delen för Linux lät jag då bli "ledigt utrymme". Ska jag helt sonika partionera allt i två HFS-partitioner och strunta i HFS+ ?? Blir något bättre med att avstå från HFS+ ??

Olle