Jag har problem med att safari inte visar å ä ö i alla lägen. Oftast gör den den men i bla google startup visar den istället "/&&/" i stället för Ö. Jag har Max OS X inställt på Svenska vad kan detta bero på? Jag har även lite problem med att visa bilder och får istället en blåbild med ett frågetecken i om det nu är till någon hjälp. Störade är det iallafall