Sedan jag skaffade ADSL kan jag inte längre skicka fax. Gör jag fel eeller vad beror det på?
Björn