hur fungerar den? måste man ha ett eget bredband eller förstärker den signalen från den inbyggda airporten så att datorn får längre räckvidd och signalstyrka och så?