Hej!
Jag har fått ett problem i Dreamweaver 8. En sida med 2 frames (jag vet att man inte ska jobba med frames, men den är gjord innan jag visste bättre) iaf har jag gjort flashtext i leftframe för att öppna i mainframe, men sidan öppnas plötsligt i eget fönster.

Är ingen kodare, men har varit runt på nätet och kollat efter hjälp. Hittade på ett ställe att det var fel på getURL("main.htm", "display"), men jag hittar inte det i min kod.

Kan någon hjälpa mej?

Nedan är koden:

<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/...','width','79','height','15','title','Startsida','src','start','quality','high','pluginspage','http://www.macromedia.com/shockwave/download/...','bgcolor','#CCCCCC','movie','start' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/..." width="79" height="15" title="Startsida">
<param name="movie" value="start.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#CCCCCC" />
<embed src="start.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/..." type="application/x-shockwave-flash" width="79" height="15" bgcolor="#CCCCCC"></embed>
</object></noscript></td>