När vissa mottagare "svarar alla" på mail som jag skickat till flera, så kommer ibland inte alla mailadresser upp på listan som svaren ska skickas till. Adresser som Mail (hos mig) ersätter med ett namn från "tidigare mottagare"-listan kommer hos dem bara upp som just namn, men utan tillhörande mailadresser.

Några förslag?

Göran