jag vill kunna lägga in quicktime-filmer på min hemsida. Jag vill också att filmerna öppnas i ett separat fönster. Än så länge är det inga problem. Men när fönstret öppnas så vill jag att det ska anpassas efter storleken på quicktime filmen. Hur bestämmer jag fönstrets storlek?
tacksam för all hjälp.