Jag har äntligen konfigurerat min cisco ata 188 (bbb ip-telefonbox) till ekiga.net, så nu ringer jag gratis (helt utan kostnad) till alla ekiga-abonenter
registrera gratis på http://ekiga.net
och för er som vill ringa mig så har jag telefonnr: 678641

Så jag tänkte tipsa er alla om hur man gör (och skriva ner det ifall jag nånsinn behöver göra om det )

steg 1, resetta enheten (klippt från manualen)
- Pick up handset
- Press red button
- Hear "configuration menu, enter menu number..."
- Type: 322873738#
- Hear "to save press star, or press the pound key"
- Press "*"
- The red light will flash, device is now reset to defaults (you may get a short ring)

steg 2, hitta enhetens ip-nummer.
- Pick up handset
- Press red button
- Hear "configuration menu..."
- Type 80#
- Write down the IP address that is read back to you

anslut till http://ipnummer/dev (konfigurations-sidan)
Ändra enl nedan (har inte listat alla inställningar, utan enbart de nödvändiga)

UseTftp: 0
TftpURL: 0
UID0: (login-namnet från ekiga.net)
PWD0: (lösenordet från ekiga.net)
GkOrProxy: ekiga.net
UseLoginID: 0
SIPRegInterval: 3600
SIPRegOn: 1
SIPPort: 5060
MediaPort: 5004
DisplayName0: (alias/telefon-nr från ekiga.net)
CallerIdMethod: 0x0000ff61
NTPIP: 17.254.0.31 (tid-server)
TimeZone: 1 (GMT+1)